Digitalizace firmy SAFE HOME europe s.r.o.

Projekt č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005213

Digitalizace firmy SAFE HOME europe s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle projektu:

  • zavedení moderního ERP systému
  • automatizace procesů
  • efektivnější řízení

Naše společnost v letech 2023–2024 realizuje projekt číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005213 s názvem Digitalizace firmy SAFE HOME europe s.r.o., který je zaměřen na zefektivnění činností společnosti prostřednictvím zavedení nových informačních systémů a technologií. Projekt zvyšuje digitální úroveň společnosti SAFE HOME europe s.r.o. Nosným prvkem projektu je zavedení moderního ERP systému, který umožní efektivnější řízení firmy a automatizuje řadu firemních procesů. Součástí projektu je rovněž komplexní řešení v oblasti kybernetického zabezpečení firmy a zavedení moderních technologií pro efektivnější logistiku a skladování. Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.